Mağazalarda Kayıp Önleme

Mağazalarda Kayıp Önleme

AVM’lerde bulunan mağaza ve süpermarketlerde yaşanan en önemli sorunlardan biri de; ürünlerin, ödemesi yapılmadan mağaza dışına çıkarılması veya diğer nedenlerle kayıpların yaşanmasıdır.

Kayıp Önleme Nedir?

Kayıp önleme, parekende sektöründeki ürün ve para kaybının önlenebilmesi için, mağaza yönetimi tarafından belirlenecek prosedürlerin oluşturulması ve iş akışına göre entegre edilmesidir. Kayıp önleme programı kapsamında, reaktif tedbirlerden ziyade proaktif olarak risk analizi ile birlikte önleyici tedbirlerin alınması gereklidir. Yine aynı kapsamda tüm personele eğitim verilmesi  gereklidir.

Mağazalardaki kayıpları önlemek için sistematik bir yaklaşım ile önleyici ve pro-aktif tedbirler alınmalıdır. Bu yaklaşım aşağıdaki soruların cevaplarını aramalıdır:

Mağazada herhangi bir kayıp var mıdır?
Mağazada kayıp olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
Kayıpların büyüklüğü ve mali boyutu nedir?
Mağaza bu kayıplardan nasıl etkilenecektir?
Kayıpları en aza indirmek mümkün müdür?
Kayıpları nasıl önleyebiliriz?

Kayıp Önleme, birçok şirketin en önemli sorunlarından birisidir. Bu sorunu çözebilmek için, iyi bir Kayıp Önleme Programı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu programın ne kadar faydalı olabileceğini uyguladıktan sonra, kayıplarınızı en aza indirdiğinizde görmüş olacaksınız.

— Çağdaş Agun - Agun Security

Yapılan istatistiklere göre, her işletmede, küçük veya büyük olsun, mutlaka bir kayıp noktası vardır ve bu işletmelerin kazançlarını olumsuz olarak etkilemektedir.

Kayıp Önleme, aslında bir işyeri kültürü olarak benimsenmeli ve üst yönetim tarafından tüm çalışanlara örnek olmak suretiyle bir kayıp önleme programı dahilinde geliştirilmelidir. Bu konuda, tüm çalışanlar mutlaka eğitilmeli, kayıpların nereden kaynaklandığı, sonuçlarının ne olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. İşletmenin kaybının, aslında dolaylı olarak çalışanların da bir kaybı olduğu anlatılmalıdır.

Kayıpları her zaman görmezden gelebiliriz, ama kayıpları istatistiksel olarak değerlendirirsek, o zaman ne kadar kaybettiğimizi ve finansal durumumuzu nasıl etkilediğini daha iyi görebiliriz. Büyük mağazalarda kayıpların ne kadar büyük olduğuna inanamıyacaksınız.

Kayıp önleme fonsiyonu, bir mağazanın, satış, pazarlama, insan kaynakları, satın alma, depolama, gibi fonksiyonlarının yanısıra olması gereken diğer önemli bir parçasıdır ve olmaması düşünülemez.

Geri Dön
© 1996-2015 Gesider.org.tr - Tüm hakları saklıdır.