Genel Kurul Duyurusu 2015


Değerli Üyelerimiz,


     Derneğimizin 10.ncu  Olağan  Genel Kurul  Toplantısı  4  Eylül 2015  Cuma günü saat 16.oo’da Etiler Nispetiye Cad. Özden Sok.No.13 Kat 1/B Etiler- İstanbul,
adresinde bulunan Dernek merkezinde aşağıdaki gündemle  yapılacaktır.   
     Belirtilen  gün  ve  saatte  çoğunluk  sağlanamadığı  takdirde ikinci  toplantı, 
11 Eylül 2015  Cuma  günü  saat  16’oo’da  aynı  gündemle Etiler Nispetiye Cad.
Özden Sok.No.13 Kat 1/B Etiler- İstanbul,  adresinde bulunan Dernek merkezimizde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.
     Sayın üyelerimizin toplantıya katılmalarını rica ederiz

          Saygılarımızla,

 Yönetim Kurulu adına                                                                          

   Alp  SAUL

   Başkan

GÜNDEM

1)Açılış ve Yoklama

2)Genel Kurul Başkanlık  Divanı Seçimi

3)Saygı Duruşu,

4)Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu

Raporunun okunması, müzakeresi,

5)Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

6)Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

7)  Yeni Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi,

8)  Dilekler ve Temenniler,

9) Kapanış

© 1996-2015 Gesider.org.tr - Tüm hakları saklıdır.