Üyelik

Tüzel Üyelik Formu

FİRMA:

TEMSİLCİ:

FİRMA ADINA BİREYSEL ÜYELER:

(*) Temsilci, tüzel üye yönetim kurulunca dernekte temsil ile yetkilendirilen kişidir. İstenilirse tüzel üye derneğe 4 bireysel üye daha kayıt yaptırabilir. Kayıt yapılan bu üyeler ayrıca aidat ödemezler.

FİRMANIN ÜYE OLDUĞU DİĞER RESMİ VE SİVİL KURULUŞLAR :

Referanslar

GESİDER’e başvuru için dernek tüzüğü gereğince en az iki dernek kurucu üyesi referans olarak gösterilmelidir. Referans gösterilen kurucu üyelerin, başvuru sahibi hakkında sektördeki tecrübe, bilgi ve şu anki görevi hakkında malumat sahibi olan kişiler olması gerekmektedir.

1
2
3
4

TALEP EDİLEN BELGELER :

  • 1- Gesider üyeliğine ve temsilci yetkilendirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı
  • 2- İmza Sirküleri
  • 3- Ticaret Sicil Gazetesi
  • 4- Temsilcinin Nufus Cüzdan Sureti (2 Adet )
  • 5- Temsilcinin İkametgah Senedi ( 2 Adet )
  • 6- Temsilcinin vesikalık fotoğrafı ( 4 Adet )
  • 7- Bireysel üyeler için :
  • Bireysel üye formu doldurulacak, forumda istenilen belgeler verilecek

AİDATLAR :

Giriş Aidatı + Yıllık Üye Aidatı : 5000 TL

Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu’na, Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği / GESİDER tüzüğünü firmam adına okudum ve kabul ettim. Başvurumuz onaylandığı takdirde firma olarak derneğin tüzüğüne, bütün kurallarına uyacağımızı, her yıl belirlenen üyelik aidatını ödeyeceğimizi ve burada sunduğumuz bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

© 1996-2015 Gesider.org.tr - Tüm hakları saklıdır.