Alışveriş Merkezlerinde Güvenlik

Alışveriş Merkezlerinde Güvenlik

Değerli Okurlarımız;

Son yıllarda ülkemizde perakende sektöründe büyük bir değişimin yaşandığını görmekte ve tüm illerde hatta ilçelerde bile yoğun olarak AVM açılışlarına da şahit olmaktayız. AVM sayılarındaki artış, bu alanda uygulanacak özel güvenlik tedbirlerinde kaçınılmaz olarak bir değişimi de artık gerekli kılmaktadır.

Esasen AVM güvenliği, özel güvenlik tekniği açısından bir bina/tesis güvenliği faaliyetidir ve giriş kontrol tedbirlerinin biraz daha gevşetilerek uygulanmasıdır diyebiliriz. AVM’ye gelen kişiler eğlenmeyi, alışveriş yapmayı ve hatta yeme/içmeği arzu ederlerken aşırı güvenlik uygulamaları ve kontroller nedeniyle kendilerini baskı altında kalmış hissetmemeleri isteklerine de anlayışla yaklaşmamız gerekmektedir.

AVM’de giriş kapılarındaki kontrol noktalarında suç aletlerini aramak yerine, potansiyel suçluları tespit etmeğe yönelik işlemlerin alt yapısının oluşturulması konusunun önemine işaret etmek istiyorum. Bu bağlamda; AVM’de ki CCTV sistemlerinin kapsama alanı ve kameraların yerleşim yerleri çok dikkatli olarak seçilmeli ve sistemler yüz tanıma, otoparklar için de plaka tanıma gibi yazılımlarla desteklenmelidir. Şüphesiz bu uygulamanın aynı zamanda yeterli bir veri tabanı ile de desteklenmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere en uygun ve en kapsamlı veri tabanı; kolluk kuvvetlerinin veri tabanıdır. Bu hususa ilişkin olarak sektörün beklentisi ise yakın vadede kamu-özel güvenlik işbirliğinin tesis edilmesi yönündedir. Diğer taraftan AVM’de ki CCTV kayıtlarına uzaktan erişimin planlanması da büyük önem arz etmektedir. Bu imkan kolluk güçlerine anlık istihbarat bilgisi de sağlayacaktır, yani bu faaliyet; kamu-özel güvenlik işbirliğinin diğer bir uygulama alanı olarak değerlendirilmelidir.

AVM güvenliği; muhtemel tüm tehditlere karşı, kendine has güvenlik tedbirlerini içeren farklı bir güvenlik alt disiplinidir. Bu alanda hem özel güvenlik görevlilerinin hem de yöneticilerin özel güvenlik alt eğitimlerine ihtiyaç duydukları gerçeğine bir kez daha işaret etmek istiyorum.

— Oryal Ünver - ÖGF Yönetim Kurulu Başkanı

AVM güvenliğinde istihdam edilen güvenlik görevlilerinin davranış biçimleri ile yetenekleri önem arz eden diğer bir husustur. Asık suratlı, iletişime kapalı, güç gösterisi sergileyen bir beden diline sahip güvenlik görevlileri yerine, güler yüzlü, iletişim becerileri yüksek, beden dili okuyabilen güvenlik görevlileri hiç şüphesiz AVM güvenliğine katma değer sağlayacaktır.

AVM güvenliğindeki dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kriz yönetimidir. AVM’de vuku bulacak olaylara ilişkin risklerin minimize edilmesi ile bu tür olayların meydana gelmesi halinde kriz yönetiminin etkin bir şekilde uygulanması konusunda AVM yönetimlerinin tedbir almaları sağlanmalıdır.

AVM’de acil durumlara yönelik olarak yapılacak tahliye planlamaları tüm olasılıkları karşılayacak şekilde düzenlenmelidir; bu bağlamda AVM personelinin plana tam olarak vakıf olmaları sağlanmalı ve görevlilerin her birinin tahliye sırasında müşterileri yönlendirmesi ile aynı zamanda tahliye gruplarına liderlik yapması eğitimlerden geçirilmelidir. Bu kapsamda, tahliye istikametleri ve çıkışları her zaman açık bulundurulmalı, her tahliye çıkışı mutlaka CCTV kapsama alanında olmalıdır.

AVM güvenliği; muhtemel tüm tehditlere karşı, kendine has güvenlik tedbirlerini içeren farklı bir güvenlik alt disiplinidir. Bu alanda hem özel güvenlik görevlilerinin hem de yöneticilerin özel güvenlik alt eğitimlerine ihtiyaç duydukları gerçeğine bir kez daha işaret etmek istiyorum.

Geri Dön
© 1996-2015 Gesider.org.tr - Tüm hakları saklıdır.